Тетрадка А4, офсет, 60л. – широк ред – за момичета